Misiunea

Şcoala noastră asigură calitatea procesului didactic, printr-o continuă reflexie asupra actului de predare învăţare şi evaluare, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare. Trăind într-un mediu rural, cadrele didactice colaborează excelent cu partenerii locali în vederea realizării de proiecte şi parteneriate benefice învăţării nonformale, a învăţării prin experimentare directă. Aceste proiecte vizează deopotrivă şi cunoaşterea identităţii şi promovarea valorilor străbune, a tradiţiilor şi obiceiurilor de odinioară.

Şcoala gimnazială Gârdani este locul unde fiecare elev îşi poate forma acele capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra cu succes în mediul social concurenţial.

Şcoala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice, prin dezvoltarea unui CDŞ specific, prin crearea de competenţe de comunicare socială, prin centrarea managementului resurselor umane pe motivarea profesorilor cu rezultate deosebite, prin asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă şi nu în ultimul rând prin consolidarea unui curriculum adecvat unei bune educaţii a elevilor prin directa implicare a părinţilor.

Adresa

Localitatea Gârdani
Strada Principală, nr 451
Judeţul Maramureş

Contact

telefon: +40 262 267 134
fax: +40 262 267 134
e-mail: scoala_gardani@yahoo.com